Tepelná čerpadla

Popis, nákladnost provozu, vliv na životní prostředí

Tepelná čerpadla využívají k vytápění přírodních / obnovitelných zdrojů energie. Principem činnosti tepelných čerpadel je sběr tepla z okolí - tepelná čerpadla odebírají teplo půdě, vodě nebo okolnímu vzduchu. Následným přečerpáním odebraného tepla se zvýší teplota provozního média, které je poté předáno do topného systému. 
Tepelná čerpadla tak představují výrazně ekologické řešení vytápění. Velkým plusem je též ekonomičnost provozu - tepelná čerpadla se řadí mezi nejlevnější prostředky vytápění.

Nabízené služby

Společnost Vodní zdroje - vrtné práce nabízí zhotovování výměníků primárního okruhu sloužícího odběru tepla ze zemské kůry pro tepelná čerpadla systému země - voda. Určení těchto tepelných čerpadel je zejména pro vytápění rodinných domů, provozních a výrobních objektů, objektů sociální péče, bazénů, přípravu teplé užitkové vody, či dodávky tepla pro jiné účely při nízkých provozních nákladech.

Vrty pro tepelná čerpadla

Vrty pro tepelná čerpadla jsou prováděny ve vrtných průměrech 165 až 219 mm dle geologických vlastností podložních hornin do hloubky až 120m.

Provedeni kolektoru

Detailní náhled ve formátu pdf zobrazíte provedeni-kolektoru.pdf.

Výměník (topný kolektor) je zhotovován z rozvětveného polyethylenu HDPE v počtu 1 až 2 smyček dle typu tepelného čerpadla, v průměrech 32x2,9 až 40x3,7 mm; na přání jsou dodávány i speciální smyčky jiné.

Součástí dodávky jsou tlakové zkoušky kolektoru, zásyp a dle požadavků na ochranu vodohospodářských zájmů v místě lokality těsnění zvodnělých horizontů ve vrtu.

Samozřejmostí je poradenská služba - uvažujete-li o realizaci vrtu pro tepelná čerpadla, rádi Vám pomůžeme.