Rozsah a oblasti působení

Regionální rozsah působnosti

Převážná část území ČR s výskytem kompaktního (skalního) podloží a mocnostmi nesoudržných zemin do 15 m, kde lze aplikovat rotačně příklepovou technologii vrtání. Regionálně se jedná především o oblasti téměř celých Čech, severní Moravu a západní část jižní Moravy.

Oblasti působení

a) zdroje pitné a užitkové vody

  • objekty občanské výstavby, rekreační zařízení
  • objekty průmyslové a zemědělské výroby
  • zásobování obcí
  • zásobování veřejné vodovodní sítě

b) stavební a sanační čerpání

  • odvodnění stavenišť a jam
  • odvodnění staveb
  • jímání kontaminovaných podzemních vod

c) vytápění objektů občanské, sociální a průmyslové zástavby geotermálními zdroji energie.