Kompletující dodávky a činnosti

Oblast zdrojů podzemní vody

  • Vyhledávání zdrojů podzemní vody
  • Inženýrská, poradenská a konzultační činnost
  • Zpracování podkladů a dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení k povolení zdrojů a odběru podzemních vod
  • Hydrodynamické zkoušky
  • Laboratorní analýzy
  • Montáže čerpací techniky, rozvodů a příslušenství
  • Rekonstrukce a čištění, servisní činnosti
  • Technické a konstrukční úpravy zdrojů (nezámrzné, tlakové a protizáplavové úpravy ústí zdrojů)