Vrtné práce, hydrogeologie, geologické práce

Budování zdrojů podzemní vody

Budování zdrojů podzemní vody formou hydrogeologických průzkumných vrtů či stavbami vrtaných studní

Standardní provedení vrtů vrtným průměrem 219/254 mm do hloubek až 120 m určených pro jímání podzemních pitných, užitkových či odpadních vod pro účely zásobování rodinných domů, rekreačních objektů, provozních, výrobních a zemědělských středisek, obcí, středisek sociálních péče a dalších objektů, sanačních prací a odvodnění stavenišť s kapacitou odběru do cca 5 l/s.

Vrty jsou standardně zhotovovány s výstrojí z rozvětveného polyethylenu HDPE nebo tlakového PVC v průměru 160 mm s atestem pro styk s pitnou vodou, pevnostně odolávající mechanickému namáhání v běžných geologických podmínkách, zaručující vysokou konstrukční kvalitu vrtu a jeho prakticky neomezenou životnost.

Standardní provedení vrtu pro jímání podzemní vody

Detailní náhled ve formátu pdf zobrazíte standardni-provedeni-vrtu.pdf.

Použité parametry výstroje umožňují aplikaci běžně na trhu dostupné ponorné čerpací techniky ve výkonovém sortimentu od 0,2 do 5,0 l/s, včetně řídící a zabezpečovací techniky. Alternativně dle požadavků zákazníka či v případě nepříznivých geologických podmínek lze použít jiné druhy výstroje. Použitá kombinace vrtného průměru a výstroje zaručuje kvalitní provedení zaplášťových úprav dle požadavků ČSN vytvořením funkční filtrační vrstvy pláště vrtu a spolehlivé odtěsnění nežádoucích přítoků a povrchových vod. Tím se takto provedené vodní zdroje výrazně kvalitativně a funkčně liší od nestandardních maloprůměrových vrtů, kde nelze funkčních parametrů pláště dosáhnou včetně dopadu na nespolehlivý provoz maloprůměrového zdroje.

Úprava ústí zdroje

Detailní náhled ve formátu pdf zobrazíte uprava-usti-zdroje.pdf.

V případě požadavku jsou prováděny konstrukční úpravy ústí vrtu proti tlakovým vodám, riziku záplav či riziku vniku nežádoucích látek přes ústí vrtu.

Pro vrtání je používána rotačně příklepová vrtná technologie s průběžným vzduchovým výnosem materiálu, umožňující orientačně specifikovat místa a velikost přítoků v průběhu vrtných prací a efektivně tak korigovat další postup, včetně optimalizace konstrukce výstroje a pláště vrtu.

Hydrogeologie

Hydrogeologie je chapána coby cílevědomý, racionální a progresivní výzkum a průzkum zdrojů podzemních vod a vlivů podzemní vody na činnost člověka a samozřejmě též naopak. V této souvislosti společnost Vodní zdroje - vrtné práce provádí či ve spolupráci s kooperujicími partnery nabízí:

 • Hydrogeologické průzkumné práce
 • Hydrogeologické mapování
 • Vyhodnocování kvality vod v návaznosti na platnou legislativu
 • Hydrogeologické modelování, konstrukce speciálních hydrogeologických map
 • Komplexní monitoring podzemních i povrchových vod, vytipování a sledování potencionálních znečišťovatelů a jejich bezprostřední vliv na okolí

Geologické práce

Společnost Vodní zdroje - vrtné práce provádí či ve spolupráci s kooperujicími partnery nabízí následující geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie a ložiskové geologie:

 • Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb
 • Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území
 • Vyhledávání lokalit vhodných pro vybudování zdrojů pitné a užitkové vody
 • Realizace vodních zdrojů (jímací vrty a studny), jejich kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení
 • Vypracování návrhů pásem ochrany vodních zdrojů
 • Provedení a vyhodnocení čerpacích zkoušek