Tepelná čerpadla, studny, vrty, podzemní vody

Vodní zdroje - vrtné práce

Společnost Vodní zdroje - vrtné práce je dodavatelem služeb a prací v oblasti vyhledávání zdrojů podzemní vody (studny, vrty, vrtání studní, hydrogeologie, geologické práce), specializovaných vrtných činností či kolektorových sběračů pro tepelná čerpadla (tzn. vrty pro tepelná čerpadla, dodávky tepelných čerpadel). V oblasti vodních zdrojů poskytujeme ucelené a kvalitní služby.
Vodní zdroje jsou náš obor.

Záruka kvality

Společnost Vodní zdroje - vrtné práce je k realizaci výše uvedených činností i souvisejících prací vybavena odpovídajícími oprávněními a certifikáty.Vodní zdroje, hydrogeologie, vrtné práce, studny, geologické práce

Budování zdrojů podzemní vody formou hydrogeologických průzkumných vrtů či stavbami vrtaných studní. Standardní provedení vrtů vrtným průměrem 219/254 mm do hloubek až 120 m určených pro jímání podzemních pitných.

Tepelná čerpadla, dodávky tepelných čerpadel, vrty pro tepelná čerpadla

Principem činnosti tepelných čerpadel je sběr tepla z okolí - tepelná čerpadla odebírají teplo půdě, vodě nebo okolnímu vzduchu. Následným přečerpáním odebraného tepla se zvýší teplota provozního média, které je poté předáno do topného systému.

Vrty, vrtné práce, specializované vrtné činnosti

Prohlubování a rekonstrukce stávajících studní vrtem, technologické vrty, prorážky do podzemních objektů a podzemních staveb, mostních pilířů a stavebních konstrukcí, opravy a rekonstrukce starých vrtů, odstranění a likvidace zhavarovaných vrtů.

Vyhledávání zdrojů podzemní vody, rekonstrukce a čistění, servisní činnosti, hydrodynamické zkoušky, podzemní vody

Vyhledávání zdrojů podzemní vody, inženýrská, poradenská a konzultační činnost, zpracování podkladů a dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení k povolení zdrojů a odběru podzemních vod, hydrodynamické zkoušky, laboratorní analýzy, montáže čerpací techniky.

Montáže čerpací techniky

Technické a finanční konzultace, inženýrská činnost - projekční řešení, zpracování dokumentace a podkladů, dodávky tepelných čerpadel včetně příslušenství, kompletní montážní činnost a servis.

Inženýrská a poradenská činnost, zpracování podkladů a dokumentace

Zpracování kompletní dokumentace k realizaci hydrogeologických průzkumů, zpracování kompletní dokumentace k realizaci staveb vrtaných studní, zpracování kompletní dokumentace k realizaci rekonstrukcím a úpravám zdrojů podzemní vody.

Rozsah a oblasti působení - regionální rozsah působnosti

Převážná část území ČR s výskytem kompaktního (skalního) podloží a mocnostmi nesoudržných zemin do 15 m, kde lze aplikovat rotačně příklepovou technologii vrtání. Regionálně se jedná především o oblasti téměř celých Čech, severní Moravu a západní část jižní Moravy.